صبر خدا

عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم.......

گفتگوی میهمان با میزبان  من فراری بودمو کشوندیم                                                                         با بدیهام تو خونت نشوندیم به کسی چه مربوطه خوب یا بدم                                                                          برا صاحبخونه مهمون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید
آبان 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست