گفتگوی میهمان با میزبان

 من فراری بودمو کشوندیم                                         

                               با بدیهام تو خونت نشوندیم

به کسی چه مربوطه خوب یا بدم                               

                                          برا صاحبخونه مهمون اومدم

اگه اون دوسم نداشت رام نمیداد                            

                                           من بد رو تو خونش جام نمیداد

آخه من کجا طواف این خونه                                   

                                           قربون لطف تو ای صاحبخونه

اومدم بلکه منو عوض کنی                                       

                                         این مریضو بری از مرض کنی

اومدم این دل آلودمو شستشو بدی                       

                                             من بی آبرو رو شاید تو آبرو بدی

خونه کریم مگه کسی شناسایی میشه      

                                     وقتی در وابشه از خوب وبد پذیرایی میشه

هر چی هستم به علی و بچهاش وابسته ام      

                                          عمری میان این سوخته دلا نشسته ام

دلم از حرف تو تشویش نداره                                

                                              بدن ضعیف ما طاقت آتیش نداره

اومدم آشتی کنم با تو به مولا،آخدا                           

                                                دستمو رد نکنی مهمونتم،آخدا

به علی روشو ندارم با تو روبرو بشم                        

                                               اما چی بگم اگه نگم خدایا، آخدا

هرچه من بد میکنم بازم تو خوبی میکنی      

                                      نه با من با همه کس خوب میکنی تا،آخدا

بدیمو قبول دارم تو از خوبیت به روم نیار                     

                                               که بلند پیش تو دیوار حاشا آخدا

تو که بیشتر از خودم تو مردم آبروم دادی                     

                                              جان مولا نزنی پرده مو بالا آخدا

اگه میخواستی نبخشی منو ،آشتی نکنی                

                                             چرا از خونم آوردیم اینجا آخدا

توی این آفتاب سوزان تو آوردی برا چی                    

                                                که نجاتم بدی از آتش فردا آخدا

اگه میخواهی به جهنم ببری واهمه نیست    

                                       اما یک جایی ببر که دشمن فاطمه نیست

             

 

 

پاسخ میزبان

دلت را خانه ما کن،مصفا کردنش با من

                                   به ما درد غم افشا کن،مداوا کردنش با من

اگر درها به رویت بسته شد غمگین مشو

                              ای دل،در این خانه دق الباب کن،وا کردنش با من

به ما گو حاجت خود را،اجابت میکنم آنی

                                   طلب کن هر چه میخواهی،مهیا کردنش با من

بیفشان قطره اشکی که من باشم خریدارش

                                     بیاور قطره ای اخلاص،دریا کردنش با من

بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را

                                   بیاور نیک و بد را،جمع و منها کردنش بامن

اگر گم کرده ای ای دل،کلید استجابت را

                                     بیا یک لحظه با ما باش،پیدا کردنش با من

اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت

                                   تو برگ توبه را بنویس،امضا کردنش با من

/ 2 نظر / 54 بازدید
بارون

چه عجب بازاومدی اجازه گرفتی خوش اومدی

پریسا

سلام عزیزم